.

Politica de Confidentialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Confidențialitatea vizitatorilor site-ului myvelvetbaby.ro este foarte importanta pentru noi si ne luam angajamentul sa o protejam. Aceasta politica explica ce vom face cu informațiile tale personale: ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm. Suntem conștienți că informațiile personale îți aparțin, de aceea depunem toate eforturile să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa. Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedă controlului nostru.
Prezenta politică (alături de Termenii și Condițiile prezentului site web) urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție in raporturile pe care le avem, inclusiv prin prezentul site web și modul în care vor fi prelucrate de noi.
Te încurajăm să examinezi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

1. Site-ul www.myvelvetbaby.ro asigura protecția drepturilor si libertăților fundamentale ale persoanelor fizice si in special a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul European cunoscut sub denumirea de GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679
2. Site-ul myvelvetbaby.ro are acces la următoarele date ale utilizatorilor, o data ce aceștia își dau acordul, bifând căsuța corespunzătoare consimțământului expres: nume, prenume, e-mail, telefon, adresa fizica in cazul persoanelor fizice.
3. Aceste date personale colectate de către site sunt stocate in condiții de securitate si nu sunt prelucrate in alt scop decât cel prevăzut expres de site, respectiv pentru a îndeplini comenzile plasate prin intermediul site-ului inclusiv procesarea informațiilor dvs. de plată, organizarea transportului și furnizarea de facturi și/sau confirmări de comenzi), precum si in scop statistic sau de marketing. Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.
4. Societatea nu este autorizata sa transmită terțelor persoane datele personale transmise la punctul 2 decât si in scopul menționat la punctul 3.
5. În conformitate cu preferințele pe care le-ați împărtășit cu noi, vă vom oferi informații sau publicitate referitoare la produsele sau serviciile noastre. Utilizăm informațiile despre dispozitiv pe care le colectăm pentru a ne ajuta să monitorizăm potențialele riscuri (în special adresa IP) și, în general, să îmbunătățim și să optimizăm site-ul nostru (de exemplu, generând analize despre modul în care clienții noștri navighează și interacționează cu Site-ul și pentru a evalua succesul campaniilor noastre de marketing și publicitate). Când plasați o comandă prin intermediul site-ului, vom păstra informațiile dvs. de comandă, considerate Necesare, pentru înregistrările noastre, cu excepția cazului în care și până când ne cereți să ștergem aceste informații.
6. Împărtășim informațiile personale considerate Necesare cu terțe părți pentru a ne ajuta să procesăm și să livrăm comenzile dumneavoastră, așa cum este descris mai sus. În cele din urmă, putem să vă împărtășim și informațiile dvs. personale pentru a respecta legile și reglementările aplicabile, pentru a răspunde la o citație, mandat de căutare sau altă solicitare legală pentru informațiile pe care le primim sau pentru a ne proteja în alt mod drepturile.
7. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de utilizator/client. Ele se rezuma a fi adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.
8. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o forma care permite identificarea utilizatorilor pe o perioada care nu depășește perioada necesara îndeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele, iar pe perioada nelimitata doar in scop statistic/de marketing.
9. Utilizatorul are dreptul sa își retragă in orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia.
10. Societatea furnizează utilizatorului/clientului informații privind acțiunile întreprinse asupra datelor in urma unei cereri, fără întârzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea si numărul cererilor.
11. Utilizatorul/clientul are dreptul de a solicita, in ceea ce privește datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum si a dreptului la portabilitatea datelor, in conformitate cu GDPR. Utilizatorul/Clientul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc si pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal).
Utilizatorul/clientul are dreptul de a obține din partea societății o confirmare ca se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective, precum si la alte informații legate de prelucrare, la cerere.
12. In orice moment, utilizatorul/clientul are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulara in care se alfa, prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc, inclusiv creații de profiluri.
13. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrării in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, in măsura in care este legata de marketingul direct respectiv.
Cu privire la maniera de prelucrare a datelor personale ale persoanei fizice, in situația prelucrării necorespunzătoare/ilegale a datelor exista posibilitatea de a depune o plângere in fata Autorității de Supraveghere A.N.S.P.D.C.P. precum si de a introduce o cale de atac judiciara.
 Această Politică de Confidențialitate poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de către Societate, după cum va fi necesar. Societatea vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici de Confidențialitate și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră, spre exemplu prin publicarea pe site-ul Societății sau prin orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.


Atenție folosim cookie-uri! Continuând sa navigați pe site-ul nostru, sunteți de acord cu folosirea acestora
Datele si informațiile personale nu vor fi folosite pentru reclama sau vândute, vor fi păstrate puțin timp si apoi vor fi șterse de pe server.
Daca doriți ștergerea lor mai repede sau ștergerea contului, definitiv, va rugam sa ne scrieți la: contact@myvelvetbaby.ro
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice SOCIETATEA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care  le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este: înregistrare site pentru comenzi
Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru a comanda. Refuzul dvs. determină refuzul procesării comenzilor.
Informațiile înregistrate nu vor fi divulgate altor operatori sau persoane fizice.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnata la contact@myvelvetbaby.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.  Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.
POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR
Ce sunt cookie-urile?
Cookie-urile reprezintă fișiere temporare utilizate pentru a stoca date pe computer sau dispozitivul mobil de fiecare data când accesați un website. Sunt folosite pe scara larga pentru a face website-urile sau anumite servicii ale acestora sa funcționeze mai eficient. De asemenea, cookie-urile sunt utilizate pentru raportarea anumitor informații.
Cookie-urile noastre nu sunt folosite pentru a retine informații cu caracter personal precum nume, prenume, e-mail sau detalii bancare, ci pentru a monitoriza activitatea si acțiunile realizate pe paginile accesate in vederea îmbunătățirii experienței utilizatorilor si in scop de marketing.
Cookie-uri esențiale pentru website
Aceste cookie-uri sunt absolut necesare pentru a va furniza serviciile disponibile in cadrul site-ului, dar si pentru acces la secțiuni protejate. Acestea din urma se generează după autentificare, pentru verificarea expirării sesiunii.
Aceste cookie-uri sunt strict necesare pentru funcționalitatea site-ului si rularea corecta a platformei web.
Cookie-urile pot fi blocate sau șterse prin modificarea setărilor browser-ului.
Cookie-uri folosite pentru performanta
Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a îmbunătăți performantele site-ului myvelvetbaby.ro, sa analizam maniera in care site-ul funcționează si bineînțeles sa identificam erorile potențiale care pot exista.
Cookie-uri pentru analiza si personalizare
Cookie-urile care colectează informații de acest tip sunt folosite cu scopul de a ne ajuta sa înțelegem cum este folosit site-ul sau cat de eficiente sunt companiile noastre de marketing. De asemenea, ne ajuta sa personalizam complet website-ul, in vederea îmbunătățirii experienței de utilizare a site-ului.
Cookie-uri pentru promovare si marketing
Le folosim pentru a face mesajele de promovare mai relevante, ținând cont de interesele pe care le aveți. De asemenea, aceste cookie-uri îndeplinesc si alte funcții, precum revenirea apariției anunțurilor in mod continuu, asigurarea livrării lor optime din punct de vedere al afișării si in unele cazuri selecția anunțurilor pe baza intereselor pe care le manifestații.
Gestionarea cookie-urilor
Aveți dreptul de a decide daca acceptați sau respingeți cookie-urile!
Puteți seta si personaliza opțiunile browser-ului pentru a accepta sau refuza cookie-urile. Daca veți alege sa respingeți cookie-urile, veți putea continua sa folosiți site-ul nostru, însă accesul la anumite funcționalități si zone securizate poate fi astfel restricționat.
Majoritatea rețelelor de promovare va pun la dispoziție o modalitate de a va dezabona de la anunțurile de promovare bazate pe interese specifice.
Puteți alege sa renunțați ca identificatorii de promovare pentru dispozitive mobile sa fie folosiți de asemenea pentru anunțurile de promovare bazate pe interese specifice. Va trebui sa accesați setările dispozitivului mobil si sa urmați instrucțiunile cele mai recente in acest sens. Daca veți alege sa renunțați, vom elimina toate datele colectate despre dumneavoastră si nu vom mai colecta ulterior date suplimentare. Identificatorul aleatoriu desemnat dumneavoastră ( de către noi sau terțe parți ) va fi de asemenea eliminat. Acest lucru înseamnă ca daca la o data ulterioara  decideți sa acceptați din nou condițiile, nu vom mai putea continua urmărirea si monitorizarea folosind același identificator ca si înainte, întrucât veți fi considerat un utilizator nou al sistemului din toate punctele de vedere.
Tratam cu seriozitate protecția datelor cu caracter personal si căutam in mod constant sa ne îmbunătățim manierele in care le putem proteja, ținându-ne la curent cu orice modificări cu privire la monitorizarea, urmărirea si utilizarea acestora.